Projektit – Projekt

Nikkilässä on käynnissä kulttuurisuunnittelun prosessi, jonka tavoitteena on lisätä Nikkilän elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Parhaillaan käynnissä olevia kulttuurisuunnitteluun liittyviä projekteja ovat:

Aiemmin toteutettuja projekteja ovat:


Nickby har en kulturplaneringsprocess på gång, vars syfte är att öka livskraften i Nickby och höja välbefinnandet bland invånarna genom kultur och konst.

Till denna prosess hör två aktuella kulturprojekt:

Tidigare genomförda projekt: