Muistojen Nikkilä-kyselyn tulokset – Minnenas Nickby enkätresultaten

Vanha hallintola
Nikkilä-muistoja ja arvioita Nikkilän vanhoista rakennuksista ja maisema-alueista kartoitettiin keväällä 2016 karttakyselyn avulla. Kyselyyn osallistui 186 vastaajaa, jotka antoivat yhteensä yli 700 arviota rakennuksista tai maisema-alueista ja merkitsivät kartalle 106 arvokasta rakennusta, 39 kirjoitettua muistoa ja 12 valokuvaa.
Nickbyminnen och värderingar av gamla byggnader och landskapsområden i Nickby kartlades våren 2016 med hjälp av en kartenkät. Enkäten besvarades av 186 personer och resulterade i sammanlagt mer än 700 värderingar av byggnader eller landskapsområden och 106 kartmarkeringar av värdefulla byggnader, 39 skrivna minnen och 12 fotografier. Enkätresultaten kommer att användas i utvecklingen och planläggningen av Nickby

 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nikkilän kehittämisessä ja kaavoituksessa. Muistot ja kokemukset antavat tärkeää tietoa vanhojen rakennusten käyttöhistoriasta sekä niihin liittyvistä arvoista ja merkityksistä. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti asemakaavoituksen ja rakennushistoriallisen arvioinnin yhteydessä. Uskomme myös, että muistojen jakaminen lisää arvostusta asuinaluetta ja rakennuksia kohtaan. Muistojen Nikkilä -kyselyn aineistoa hyödynnetään myös väitöskirjatutkimuksessa,  jossa kehitetään ja tutkitaan sähköisen osallistumisen keinoja kaavoituksessa.
Minnen och upplevelser ger värdefull information om de gamla byggnadernas brukshistoria samt om deras värden och betydelser. Den här informationen behövs särskilt i detaljplanläggningen och i samband med byggnadshistorisk utvärdering. Vi tror också att uppskattningen för bostadsområdet och byggnaderna ökar när man delar minnen. Materialet från enkäten Minnenas Nickby kommer att användas i min doktorsavhandling där jag utvecklar och forskar i metoderna för elektroniskt deltagande i planläggningen.

 

Muistojen Nikkilä -kyselyn tuloksiin voi tutustua pdf-raportissa ja nettikartalla. Raportti sisältää rakennuskohtaiset arviot, perustelut ja kohteisiin liittyvät muistot kaikista niistä kohteista, jotka ovat saaneet vähintään kaksi arviointia. Vastaajien kartalle merkitsemät kohteet (tarinat, valokuvat ja arvokkaat rakennukset) ovat tarkasteltavissa nettikartan kautta.
Man kan bekanta sig med resultaten från enkäten Minnenas Nickby i pdf-rapporten och webbkartan. Rapporten innehåller byggndadsspecifika värderingar, motiveringar och minnen som anknyter till de objekt som har fått minst två värderingar. Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på kartan (historier, fotografier och värdefulla byggnader) kan granskas via webbkartan. I värderingen av gamla byggnader fick Sibbo gamla kyrka, Gamla kommunalhuset, Källaren, Nickby f.d. sjukhusområdes gamla förvaltningsbyggnad flest omnämnanden. Olika slags minnen som hänför sig till byggnader och platser märktes ut på kartan: personliga barndomsminnen, händelser, intryck och delade upplevelser.

 

Vanhojen rakennusten arvioinnissa eniten mainintoja saivat Sipoon vanha kirkko, Vanha kunnantalo, Kellari, Nikkilän entisen sairaala-alueen vanha hallintorakennus, Sipoon uusi kirkko, Rosenholm ja Puukoulu.
I värderingen av gamla byggnader fick Sibbo gamla kyrka, Gamla kommunalhuset, Källaren, Nickby f.d. sjukhusområdes gamla förvaltningsbyggnad flest omnämnanden. Olika slags minnen som hänför sig till byggnader och platser märktes ut på kartan: personliga barndomsminnen, händelser, intryck och delade upplevelser.

 

Kartalle merkittiin monenlaisia rakennuksiin ja paikkoihin liittyviä muistoja: henkilökohtaisia lapsuudenmuistoja, tapahtumia, mielikuvia ja jaettuja kokemuksia. Muistojen aiheet liittyvät esimerkiksi Nikkilän kauppoihin ja palveluihin, liikunta- ja ulkoilukokemuksiin, vanhoihin rakennuksiin, asumiseen, kouluihin ja työpaikkoihin, juhliin ja yhdessäoloon muiden ihmisten kanssa. Voit itse tutkia tarkemmin kartalta tai raportista, minkälaisia muistoja kyselyn kautta saatiin.
Minnena hänför sig t.ex. till butiker och tjänster i Nickby, till motions- och friluftsupplevelser, gamla byggnader, boende, skolor och arbetsplatser, fester och samvaro med andra människor. Du kan själv från kartan eller rapporten granska närmare hurdana minnen vi samlade in genom enkäten.

 

Muistojen jakaminen jatkuu sosiaalisessa mediassa. Jaa muistosi tunnisteella #muistojennikkilä Instagramissa tai Twitterissä. Seurantamme kattaa myös paikalliset Facebook-ryhmät Sibbo-Sipoo ja Nikkilä-Nickby,  joten tunnistetta #muistojennikkilä kannattaa käyttää sielläkin. Instagramiin on jo kertynyt hieno galleria Nikkilä-muistoja. Käy katsomassa  – kuvien selailu ei vaadi rekisteröitymistä.
Minnen fortsätter att delas i de sociala medierna. Dela dina minnen med taggen #muistojennikkilä i Instagram eller Twitter. Bevakningen täcker också de lokala Facebookgrupperna i Sibbo – Sipoo  och Nikkilä-Nickby . Det lönar sig således att använda taggen #muistojennikkilä också i Facebook. Instagram har redan ett fint galleri Nickbyminnen. Ta en titt  – bläddrande bland bilderna kräver inte registrering.

 

Kirjoita kommentti - Skriv kommentar

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s