Nikkilän Taidekilpailun voittajat on valittu! Vinnarna i Nickby konsttävling har valts!

Sipoon kunnan taidetyöryhmä esitteli lehdistötilaisuudessa Nikkilän taidekilpailun voittajia tiistaina 11.10. klo 09.30. Juryn jäsenet ja kilpailun voittajat osallistuivat julkistamistilaisuuteen.
Sibbo kommuns konstarbetsgrupp presenterade vinnarna i Nickby konsttävling tisdag 11.10. kl. 9.30. Juryns medlemmar och vinnarna i tävlingen deltog i offentliggörandet av resultatet.

Jury painotti työssään seuraavia seikkoja: taiteellinen laatu ja puhuttelevuus, kyky viestiä vesi-aiheen sisältöä ja merkitystä, kokonaisvaltainen asema osana ympäristöä sekä teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus ja ylläpitotoimien kohtuullisuus.
Juryn betonade följande aspekter i sitt arbete: den konstnärliga kvaliteten och hur verket tilltalar publiken, förmågan att förmedla innehållet i och betydelsen av temat vatten, verket sett som en helhet i den omgivande miljön samt att verket är ekonomisk-tekniskt genomförbart och dess underhållsåtgärder skäliga.

Jury halusi palkita kaksi hyvin erilaista teosta jotka edustavat julkisessa taiteessa jotain aivan uutta! Molemmat palkitut ehdotukset ovat kuitenkin haasteellisia toteuttaa ja vaativat vielä jatkotyöstämistä. Onnelliset voittajat ovat:
Juryn ville premiera två mycket olika verk som båda representerar någonting helt nytt i offentlig konst! Båda premierade förslagen är dock utmanande att förverkliga och måste därför ännu bearbetas. De lyckliga vinnarna är:

Jokilaakson taidekilpailun voittajat

Kaisa Salmi ”Taidepumppaamo” ”Konstpumphuset ”
Juryn kommentti: Sai eniten ääniä kuntalaisilta ja oli siis yleisön ehdoton suosikki! Idea pumpputalon kunnostamiseksi näyttelykäyttöön on hyvä ja teoksella on kyky viestiä vesi-aiheen sisältöä ja merkitystä.
Juryns kommentar: Fick flest röster av kommuninvånarna och var alltså publikens absoluta favorit! Idén att sanera pumphuset till en utställningslokal är bra och verket förmedlar både innehåll och betydelse för temat vatten.

Vesa-Pekka Rannikko ”Lähde” ”Källan”
Yleisön kakkossijan-suosikki. Se että teos elää vuoden aikojen mukaan nähtiin myönteisenä piirteenä, sekä se että teos puhuttelee useampaa aistia. Ehdotus tukee hyvin vesi-teemaa.
Publikens favorit nummer två. Att verket lever med årstiderna sågs som ett positivt drag, samt det faktum att det tilltalar flera sinnen. Förslaget stöder vattentemat väl.

Taideteoksia valittiin neljästä kilpailevasta ehdotuksesta. Kutsutut taitelijat olivat Vesa-Pekka Rannikko, Kaisa Salmi ja Paula Salmela. Kunnan asukkaat saivat mahdollisuuden vaikuttaa juryn päätökseen näyttelyn ja netin kautta ajalla 1.-15.9. Ääniä tuli yhteensä 320 kpl (kts. yleisöarvioinnin tulokset).
De vinnande konstverken valdes bland fyra tävlingsbidrag. De inbjudna konstnärerna var Vesa-Pekka Rannikko, Kaisa Salmi och Paula Salmela. Kommuninvånarna kunde påverka juryns beslut vid en utställning samt via nätet under tiden 1–15.9. Totalt mottogs 320 röster (se Resultaten från allmänhetens utvärdering av tävlingsbidragen).

Tutustu  ehdotuksiin:
Bekanta dig med förslagen:

Taidekilpailu on osa Nikkilän Taideohjelmaa

Jokilaakson alueelle sijoittuva taidekilpailu liittyy vuonna 2015 laadittuun Nikkilän Taideohjelmaan. Taideohjelma on ehdotus toimenpiteistä, joilla taiteen avulla luodaan uutta ilmettä rakennettuun ympäristöön. Taideohjelma on syntynyt Ympäristötaiteen säätiön avustuksella. Avustuksen edellytyksenä oli, että kunta toteuttaa Nikkilän Jokilaaksoon vesiaiheisen taideteoksen prosenttiosuudella alueen infrarakentamiskustannuksista. Kilpailun kautta valittu taideteos tullaan toteuttamaan Jokilaakson viheralueiden rakentamisen yhteydessä parin vuoden sisällä.

Konsttävlingen är en del av Konstprogrammet för Nickby

Konsttävlingen för Sibbo Ådal anknyter till Konstprogrammet för Nickby som utarbetades år 2015. Konstprogrammet är ett förslag till åtgärder med vilka konsten kan skapa ett nytt uttryck i den byggda miljön. Konstprogrammet föddes tack vare bidrag av Stiftelsen för miljökonst. Förutsättningen för bidraget var att kommunen förverkligar ett konstverk med vatten som tema i Sibbo Ådal genom att använda en procentandel av kostnaderna för infrastrukturbyggandet i området. Verket som väljs i konsttävlingen kommer att förverkligas i samband med byggandet av grönområdena i Ådalen inom loppet av några år.

Lisätietoja:
Mer information:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Kultur- ja fritidschef, Anne Laitinen, Sipoon kunta / Sibbo kommun, 09 2353 7020, anne.laitinen@sipoo.fi
Kaisa Salmi: 040 527 13 47, kaisa.salmi@aalto.fi
Vesa-Pekka Rannikko: 040 507 31 90, www.vesapekkarannikko.net, vpr@vesapekkarannikko.net
Marjukka Korhonen (jury/ Taideohjelma): 0400 59 10 45, marjukka.korhonen@welho.com, marjukkakorhonen.net

Juryn kokoonpano:
Juryns sammansättning:
Anne Laitinen, Marjukka Korhonen (taideasiantuntija), Petri Kaverma (taiteilijoiden nimeämä edustaja), Katja Sågbom, Pilvi Nummi, Matti Kanerva, Katja Jaranne, Jarkko Lyytinen, Pekka Söyrilä, Mari Kosonen, Suvi Kaski, Lari Sirén.

Kirjoita kommentti - Skriv kommentar

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s