Lähde – Källan

Teoksen idea pohjautuu perinteisiin juoma- tai parantaviin läheisiin.  Erityisesti Italiassa ja Englannissa parantavien lähteiden kulttuuri on vahva. Kävely ja vaellusreittien varrelle sijoittuvat lähteet toimivat kävelijöiden vedenotto- ja virkistäytymispaikkoina.

Vanha Pumpputalo sijoittuu yhdelle Sipoon pohjavesialueista.  Teos tekee konkreettisesti näkyväksi ja käytettäväksi paikallisen pohjaveden.Lähde muistuttaa paikan  historiasta vedenottamona. Parantavan veden ajatuksen voi ajatella viittauksena lähistön vanhaan sairaala-alueeseen. Alueen asukkaille paikallinen vesi on vahva side ympäristöön ja osa alueen identiteettiä.

Teos  käyttää vettä, mutta myös korostaa sen kasvuun liittyvää elinvoimaa kasviaiheen kautta. Betonin läpi kasvava puun taimi kuvaa myös veteen liittyvää periksiantamattomuutta.  Kasviaiheen visuaalinen herkkyys luo kontrastin altaan pilarimaiselle muodolle.

Vesi putoilee pisaroina veistoksen oksien kärjistä. Näistä syntyvä hiljainen ääni antaa paikalle intiimin luonteen ja tunnelman.

Perinteisistä vesiaiheista poiketen teos toimii myös talvella.  Paannejää ja jääpuikot luovat vuosittain  teoksen, joka  talven pakkasten ja lumitilanteen mukaan on aina erilainen ja muuntuva.

Kerro, miksi juuri tämä ehdotus olisi mielestäsi sopivin Jokilaaksoon? Kirjoita kommenttisi tämän sivun alaosan kommenttikenttään.

Muut ehdotukset: TaidePumppaamo, Pisarat, Jälki
Äänestyslomake


Idén bakom konstverket grundar sig på traditionella dricks- och hälsokällor. Särskilt i Italien och England finns en stark kultur inom hälsokällor. Källorna invid promenad- och vandringsleder är platser där vandrare kan fylla på sina vattenflaskor och förfriska sig. 

Gamla Pumphuset är beläget på ett av Sibbos grundvattenområden. Verket gör det lokala grundvattnet både synligt och tillgänglig på ett konkret sätt. Lähde påminner om platsens historia som vattentäkt. Tanken att vatten har en botande effekt kan ses om en anspelning till det gamla sjukhusområdet som ligger i närheten. För invånarna i området har det lokala vattnet ett starkt band till miljön och utgör en del av områdets identitet. 

Verket använder sig av vatten, men växtmotivet betonar också den livskraft som vattnet innebär för tillväxt. Trädplantan som växer genom betong beskriver också den uthållighet som förknippas med vatten. Den visuella känslighet som växtmotivet medför skapar en konstrast till bassängens pelarform. 

Vattnet faller som droppar ned för spetsarna på skulpturens blad. Det lågmälda ljudet av droppar skapar en intim karaktär och atmosfär vid platsen. 

Till skillnad från traditionella vattenmotiv fungerar konstverket även på vintern. Svallis och istappar skapar årligen ett konstverk som varierar och ständigt ändrar sig med kylan och snösituationen.

Berätta varför tror du att detta förslag skulle vara det mest lämpliga för Ådalen? Skriv din kommentar i kommentarfältet nederst på sidan.

De andra tävlingsförslagen: KonstPumphuset, Dropparna, Jälki
Röstningsblankett

4 Comments

  1. Vaikuttava teos joka tuo mieleen ihmisen suhteen veteen. Muinaisena aikana onkin vesilähteen tärkeys ollut paremmin esillä. Voiko vettä siis jopa juoda? Se olisi hienoa. Ympärivuotinen muuttuvuus hieno lisä.

    Tykkää

  2. Betonin läpi kasvava puun taimi – hur ser det ut om säg fem år, eller femton?

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.