Jälki

Jälki -taideteos on suurikokoinen luonnonkivi, jonka pitkälle sivulle on kaiverrettu pisaran muotoa muistuttava, sileäksi ja kirkkaaksi hiottu syvänne.

Kiviin hakatut merkit ovat kautta aikojen kertoneet kuinka ihmiset ovat käsittäneet suhteensa ympäristöön ja koko maailmankaikkeuteen. Luonnonkiveen hakattu vesipisaran muoto symboloi ihmisen kiitollisuutta vedestä. Pisarakuvion alaosaan kerääntyvä sadevesi tekee näkyväksi veden kiertokulun.

Massiivinen kivenlohkare on maksimissaan noin 3 metriä pitkä, 1.8 metriä korkea ja 1.8 metriä leveä. Kiven paino on noin 20 tonnia . Kaiverruksen syvyys on suurimmillaan noin 20-30 cm. Kivi on suomalaista graniittia, kansalliskiveämme.

Kivi on tyyni ja hiljainen, siihen hioutunut pisara, kuin veden muovaama, houkuttaa silittämään. Kuvan horisontaali asento kuljettaa kättä virran lailla eteenpäin. Sipoon joki virtaa vieressä hiljaisena sekin.

Silitä minuun henki – ratsasta minut liikkeelle – peilaa minusta taivas ja aurinko, laulaa pisara.

Kerro, miksi juuri tämä ehdotus olisi mielestäsi sopivin Jokilaaksoon? Kirjoita kommenttisi tämän sivun alaosan kommenttikenttään.

Muut kilpailuehdotukset: TaidePumppaamo, Pisarat, Lähde
Äänestyslomake


Konstverket Jälki är en stor natursten som på långsidan har en graverad droppformad fördjupning som slipats slät och blank.

Märken som huggits in i stenar har genom tiderna berättat hur människan har uppfattat sitt förhållande till miljön och hela världsalltet. Formen av en vattendroppe, som huggits in i sten, symboliserar människans tacksamhet till vattnet. Regnvattnet som samlas i nedre delen av droppfiguren konkretiserar vattnets kretslopp.

Det massiva stenblockets största yttre mått är cirka 3 meter på längden, 1 meter på höjden och 1,8 meter på bredden. Stenen väger cirka 20 ton. Som djupast är graveringen cirka 20–30 cm. Stenen är finsk granit, vår nationalsten.

Stenen är fridsam och tyst, den inslipade droppen hade kunnat formas av vatten och besökare lockas till att stryka den med handen. Bildens horisontella ställning för handen framåt, likt en ström. Sibbo å flyter sakta även den, alldeles invid.

Stryk liv i mig – rid mig iväg – spegla himmel och sol av mig, sjunger droppen.

Berätta varför tror du att detta förslag skulle vara det mest lämpliga för Ådalen? Skriv din kommentar i kommentarfältet nederst på sidan.

De andra tävlingsförslagen: KonstPumphuset, Dropparna, Källan
Röstningsblankett

6 Comments

  1. Arkaainen,luontoon istuva kokonaisuus,joka kestää aikaa,tyylipuhdas,vähäeleinen ja vaikuttava.

    Tykkää

  2. On kyllä tyylikäs ”luolamaalaus” – kertoo symbolisen viestin. Ihmisen jälki. Jatkanee oloaan myös ihmisen jälkeen..

    Tykkää

  3. Tämä on mielestäni paras vaihtoehto, koska siinä käytetään luonnonmateriaalia, joka taatusti sopii puistomaiseen ympäristöön. Henkilökohtaisesti pitäisin enemmän siitä, että muukin julkinen taide Sipoossa tehtäisiin luonnonmateriaaleista, sillä jotenkin koen luonnon läheisyyden Sipoon vahvuudeksi verrattaessa esim. Helsinkiin tai Vantaaseen.

    Tykkää

Kommentointi on suljettu.